Onorarii Avocat sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 si ilfov

Onorarii Avocat

Onorarii avocat – sunt stabilite în funcţie de dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastră.


Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

 • Onorarii Avocattimpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de dumneavoastră;
 • natura, noutatea şi dificultatea cazului;.
 • importanţa intereselor în cauză;
 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de dumneavoastră împiedică acceptarea unui alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de dumneavoastră fără investigaţii suplimentare;
 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;
 • situatia financiară a dumneavoastră, în calitate de client;
 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul dumneavoastră, ca urmare a muncii depuse de cabinetul de avocat;
 • constrângerile de timp în care suntem obligaţi de împrejurările cauzei să acţionăm pentru a asigura servicii legale performante;

Onorariile pot fi stabilite astfel:

 • onorarii orare – sunt stabilite pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestăm pentru dumneavoastră;
 • onorarii fixe (forfetare) – constau într-o suma fixă cuvenită pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestăm sau, după caz, le prestăm pentru dumneavoastră; aceste onorarii se datorează indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale; se pot fixa şi onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară;
 • onorarii de succes – în completarea onorariului fixat putem conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat; onorariul de succes constă într-o suma fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea unui anumit rezultat; La cerere, onorariile pot fi formate din combinarea criteriilor enunţate mai sus.
 • consultanta juridica  la sediul Cabinetului.

Cost consultatie 200 lei – in conditiile in care se semneaza contract acest onorariu se scade din onorariul fix

Puteti solicita chiar acum o programare